shuò

Initial:
-
Final:
-
Tone:
-
Audio:
Demonstrate how to say shuò in Mandarin Chinese »
Example Character:

Chinese Characters

Traditional Characters with Pinyin Pronunciation shuò

Simplified Characters with Pinyin Pronunciation shuò


Audio Recordings: shuò