Traditional to Simplified Chinese Conversion Table

The following table consists of 2674 traditional Chinese characters and their simplified equivalents.

These characters are first categorized by Pinyin, and then divided into 3 groups based on how often the characters are used.
  • Green: Most frequently used.
  • Blue: Less frequently used.
  • Gray: Rarely used.

Conversion Rule References

The People's Republic of China government published a series of documents in an attempt to standardize the simplification rules since 1955.

The most important documents are Simplified Character Master Table published in 1964 and modified in 1986, and Table of The First Set of Variant Characters published in 1955.

In our conversion table, the number above the arrow between each pair of characters denotes a reference to the conversion rule, as follows:

In most cases, one traditional character maps to one and only one simplified character, but there are at least 19 exceptions: . In such cases, it depends on context which simplified character the traditional character should be converting to.

If you cannot find a specific traditional Chinese character in this table, most probably it is left untouched in the simplification process. See characters which are both traditional and simplified to look up such a list.

Traditional to Simplified Chinese Conversion Table

a

3

ai

3
2
1
8
3
3
3
4
3
3
3
3

an

4
3
4
3
3

ang

1

ao

7
1
8
3
4
7

ba

2
1
3
5

bai

3
3
3

ban

1
3
1
3
5

bang

3
1
3
3

bao

3
1
1
3
4
3

bei

2
3
2
3
4
3
4
3
5

ben

3

beng

3
3

bi

2
2
3
4
1
1
3
5
3
3
5
3
5
3
3

bian

3
3
3
2
3
3
鯿
3
3
5

biao

1
1
3
3
5
3
3

bie

7
1
4
3
3

bin

3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3

bing

4
4
3
4

bo

1
3
7
3
3
3
5
5
3
3
3
8
3
5

bu

4
1
5

cai

4
4
3

can

3
3
3
1
1
2
7
3

cang

3
2
3
3
3

ce

3
3
3
4
5
3

ceng

1

cha

7
3
3
3
3
7

chai

3
3
3

chan

1
3
2
3
4
1
3
1
5
1
5
3
3
3
3
3
1
3

chang

3
2
1
3
3
2
4
1
3
5
倀
3
3
3

chao

3

che

1
2
3
3

chen

1
1
3
9,8
3
3
3
3
3
3

cheng

1
1
4
3
3
3
3
3
3
3

chi

8
1
3
3
4
2齿
4
4
3
3

chong

2
1
7
3
3

chou

3
1
3
3
5
3
3
3

chu

3
1
1
4
3
4
1
3
1
2
4
3

chuan

3
3

chuang

4
3
3
3
3
3

chui

3
4
4

chun

4
3
3
3

chuo

3
3
3

ci

3
1
3
3

cong

1
2
1
4
7
3
3
3

cou

4
3

cu

4

cuan

2
3
3蹿
3

cun

8
4

cuo

3
3

da

2
3
5
5

dai

3
2

dan

1
3
1
2
3
4
3
3
3
3
3
3
3

dang

4
2
3
2
3
3
3
3
2
5
3
5
8
5
3
4

dao

3
3
1
3
7
3
3
4

de

3

deng

1
1
3

di

3
3
1
1
4
3
1
覿
3
5
3
3

dian

1
1
1
3
3
3
3
3

diao

調
3
4
3
4
4
3
3

die

4
3
3

ding

3
3
3
3

diu

7
3

dong

3
3
2
2
1
3
3

dou

1
3
4
3

du

3
1
3
3
3
3
3
3
3
5
3

duan

3
2
3

dui

2
2
7
3
3

dun

3
1
3
3
8

duo

1
1
3
5
5
3

e

3
3
4
3
3饿
3
4
3
3
3
3
5
3
3
3

er

2
3
1
3
3
3
3

fa

3
2
2
3
4

fan

4
3
3
3
1
1
4
3

fang

3访
3
4仿
3
3
3

fei

3
1
3
3
3
3
3

fen

3
1
3
9,8
1
1
5
3

feng

2
1
2
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3

fu

1
3
3
3
彿
4
1
3
1
3
3
1
8
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3

ga

3

gai

3
1
3
3

gan

4
4
1
1
9,1
4
5
3
3
3

gang

4
3
2
3
3
3
3

gao

3
3
3

ge

3
3
1
鴿
3
1
3
3
4

gei

3

gen

4

geng

3
3
3

gong

1
3
7
3

gou

4
5
1
1
1
3
3
3
4
3

gu

1
1
4
3
3
5
3
3
3
3
3
3

gua

4
3
1
3
詿
3
3
3

guai

7
4

guan

3
3
1
3
1
5
3
3
3

guang

2广
3

gui

1
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

gun

7
3
7
3
3

guo

3
2
2
3
3
3
3
4
3
3

ha

3

hai

3
3

han

1
3
4
4
3
3
4

hang

3

hao

4
1
3
3
3

he

3
3
3
5
3
3
3
3
4

heng

4
7
3
3
3

hong

3
1
4
3鸿
3
3
5
3

hou

1
4
3

hu

1
1
1
1
7
3
7
4
3
3
3

hua

3
2,8
2
3
1
4
3
嫿
3
3
3

huai

1怀
1

huan

7
1
7
1
3
7
1
7
7
7
3
3

huang

7
3
5
3

hui

7
3
3
3
2
2
3贿
1
3
3
4
2
3
3
3
5
3
5
3
4
5
4

hun

3
3
3
3
3
3

huo

1,9
1
3
1
3
3
5
5
3

ji

1
3
3
3
1
1
4
3
1
3
3
3
1
3
3
1
3
3
3
2
3
3
5
3
3
3
4
3
3
3
3
5
3
3
3
3
3
3
3
7

jia

1
2
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

jian

4
1
1
2
3
1
3
3
3
3
4
3
3
2
3
3
3
1
3
2
3
3
1
8,1
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
7
3
3
3
3

jiang

1
2
1
漿
1
1
1
4
1
3
5
4
3

jiao

3
3
3
3轿
3
3
1
3
3
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3

jie

3
9,1
2
1
1
4
3
4
3
3
3
1
3

jin

3
3
2
2
3
2
1
4
3
3
3
3
4
3
3
3
3

jing

1
7
3
3
1
4
3
3
3
7
3
3
4
3
3
3
3
3

jiu

1
3
3
7
3
3

ju

3
8,9
1
1
1
2
3
4
3
4
3
3
3
3
3
3
4

juan

3
3
1
5
3

jue

3
4
3
3
7
3
3

jun

3
駿
3
3
5
4
3
4

kai

1
3
3
3
3
3
3
3
3
3

kan

3
3

kang

4
3
5

kao

3

ke

3
3
2
1
3
3
3

ken

1
1
3

keng

5
3

kou

4
3

ku

3
3
3
3
3

kua

1

kuai

1
3
3
3
3
3
3
3

kuan

3
3

kuang

4
3
3
3
3
3
3
3
3

kui

3
1
3
3
3
3岿
4
3
3
3
5

kun

4
4
1
5
3
3
5

kuo

3
3

la

1
1
3

lai

3
2
3
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3

lan

1
3
3
3
1
3
1
3
1
3
3
3
3
3
3
5
3
3
3
3

lang

4
3
3

lao

3
3
3
3
3
3
3
3

le

2
3
3

lei

1
4
1
3
3
3

leng

4

li

3
1
1
3
2
3
2
1
3
2
3
2
4
4
4
4
3
8
4
3
3
3
3
5
3
4
3
3
5
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

lia

3

lian

1
1
3
1
1
3
3
3
3
1
3
3
4
3
3
4
5
5
3
3
3
3
3
3
3

liang

3
4
1
4
3
2
8
3
5

liao

1
1
3
9,1
3
3
3
3

lie

1

lin

3
1
1
3
4
3
7
4
3
7
7
3
7

ling

3
3
2
1
3
3
3
3
5

liu

3
3
2
5
3
3
5
3
3
3

long

3
3
3
2
3
3
6
3
3
5
3
3
3
3
3
3

lou

3
3
2
3
3
3
3
3
3
8
3
3

lu

3
1
2
3
3
1
2
3
1
1
2
2
3
3
祿
7
3
3
3
3
3
3
5
3
3
7
3
3
3
3
3

luan

3
3
1
3
3
3
3
3
3
孿
3

lun

3
3
3
3
2
3
4
3
3

luo

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
4

lv

3绿
3
1
2
7
3
3
3
7
3
3
3
3
3

lve

5

ma

3
3
2
3
3
3
3
8
3
5
3
7

mai

3
2
2
2
4
5
3

man

3
滿
3
3
3
3
3
3
3
3
3

mao

貿
3
4
3
4

me

7,8

mei

7
1
3
3
3

men

3
2
3
3
3
3
3

meng

1
1
1
3
5

mi

3
3
4
3
3
5
4
3
4
7
3

mian

綿
3
4
3
1
3

miao

1
3
3

mie

1
1

min

3
3
3
2
3
3

ming

3
3

miu

3

mo

8
1
5
3
3
3
歿
7

mou

3
3

mu

1
3

na

3
3
3

nai

4
4

nan

2

nang

3

nao

1
3
1
3
3
3

ne

7
3

nei

3
7

ni

3
1
4
5
3
3

nian

4
4
3
3
3

niang

1
4

niao

2
4
3
3

nie

2
8
3
3
3
7
3
8
3
3

ning

3
2
3
3
3
3
8
3

niu

3
3

nong

2
3
3
3
5
3

nu

3

nuan

4

nuo

3
3

nv

3

nve

1
3

ou

3
3
3
3
3
3
3
3

pan

1
3
5

pang

3
9,仿8
8

pao

7
4
4
3

pei

3
8
3

pen

3

peng

4
3

pi

4
1
3
3
3
3
4
3

pian

3
3
3

piao

3
3
3

pin

3
3
1
3
3

ping

1
3
3

po

3
3
3
3
5

pou

3

pu

1
1
3
3
1
4
3
3

qi

3
1
2
2
4
2
4
4
3
3
4
4
3
3
3
5
3
3
榿
3
5
3
4
3

qian

2
3
3
1
3
3
3
4
3
3
1
8
3
1
3
2
3
3
3
3
3
3
3

qiang

8
3
3
4
3
3
3
3
4
3
3
5
3
3
3

qiao

3
3
3
3
2
1
3
3
3
3
3
3

qie

1
3
3
3

qin

3
2
1
3
4
3
3

qing

3
3
3
3
1
3
8
3

qiong

2
1
3

qiu

1
3
4
3
4
5

qu

3
3
3
3
2
4
3
3
3
3
3

quan

1
1
3
3
5
5
8
3
3

que

1
9,4
3
5
3
3

qun

4

rang

1

rao

1
3
3
3
4
3
3

re

1

ren

1
3
3
3
3
3

rong

3
3
4
3
3
5

ru

3
3
3

ruan

3

rui

5
3
4

run

3
3

ruo

4

sa

3
1
3

sai

3
3

san

1
3
毿
3
3
4

sang

1
3

sao

3
1
3
5

se

1
2
3
3

sha

3
2
3
4
3

shai

3
1

shan

4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
8

shang

1
3
3
3

shao

3
3

she

3
3
1
3
3
3
3

shen

3
2
3
8,9
3
3
1
3
3
5

sheng

1
2
1
3
4
4
4

shi

1
3
3
1
3
3
2
3
3
3
1
1湿
4
3
2
3
4湿
4
4
3
5
3
5
3
3
3
7
3
5
3

shou

2寿
1
3

shu

1
3
3
2
3
1
1
3
3
7
3
3

shuai

1

shuan

3

shuang

2

shui

3
7

shun

3

shuo

5
3
3
3
3

si

3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

song

3
3
1
3
3
3
8

sou

4
餿
3
3
3
3

su

4
3
1
2
1
3
3

suan

8

sui

1
1
2
3
3

sun

3
2
4
3
3

suo

3
3
3
3
4

ta

3
3
5
3
5
3

tai

1
1
1
3
3
3
1

tan

3
4
3
3
3
3
1
3
4
1
3
5
5
5

tang

3
3
8
3
3
3
5

tao

3
3
5
4
3
8

te

3

teng

3
4
1

ti

1
8
3
3
3
3
3

tian

3
3
8

tiao

2
3
3
1

tie

3
1
3

ting

1
1
3
3

tong

3
3
3
4

tou

1

tu

禿
7
1
1
3
7

tuan

1
3
1

tui

3
7

tun

3
5

tuo

4
3
3
4
1
7
3
3
3

wa

1
1
3
7

wai

5

wan

3
3
2
3
4
5
3
3
3

wang

1
3

wei

3
5
3
4
3
3
3
2
3
3
1
3
4
3
3
2
3
3
潿
3
5
3
3
3
3诿
5

wen

1
3
3
3
7
3
5
7
3

weng

4
5

wo

3
7
3
3
3

wu

3
2
2
3
3
1
3
1
3
7
3
4
8
5
3
3
3
3
3
3
3
5

xi

1
3
1
1
3
1
1
4
3
谿
4
3
5
3
3
5
3
3

xia

1
1
3
3
3
3
5
7
3

xian

3
3
3
1
2
3
4
1
3
7
1
3
1
4
3线
1
4
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
4
3
4
3
3

xiang

1
3
4
3
3
1
2
3
3
3
3
3
3

xiao

3
3
3
3
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3

xie

1
3
3
2
3
3
1
4
4
5
3
3
3
4
1

xin

3
1

xing

1
4
3
3
3
3
5

xiong

4
4

xiu

4
3
4
3
3
3

xu

7
3
1
3
3
3
4
4
4
7
4
3
5
3

xuan

1
1
3
3
3
5
3
3

xue

3
3

xun

3
3
3
3
3
2
3
4
3
3
3
4
3

ya

3
3
3
2
3
1
3
3
3
3

yan

4
2
2
4
4
3
4
3
1
4
4
3
3
3
4
4
3
7
3
3
4
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
7

yang

1
1
3
3
1
1
3
4
5
3
3
3

yao

7
7
1
1
3
9,8
4
4
7
5
3
5
2
3
3
3

ye

2
1
1
2
3
8
5
3
3
3
3

yi

2
3
3
1亿
2
1
3
1
8
3
3
3
4
3
3
3
3
3
5
3
3
3
7
3
3
8
3
3驿
3
3
3
3
3
3
3
3

yin

3
3
2
2
3
3
4
5
8
3

ying

1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
7
3
3
8
7
3

yo

3

yong

4
1
4
1
1
3
3
1
5
3

you

1
4
3
2
1
3鱿
1
8
3
3
3
5

yu

3
1
輿
3
3
1
1
3
5,1
7
4
3
3
1
4
2
3屿
8,9
2
8
4
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
7
3
3
3
4
7

yuan

1
3
1
1
3
3
1
3
3
3
3
黿
3

yue

4
5
1
7
3
3
7
3
3

yun

1
7
3
4
3
2
1
5
1
3
3
3
3
7
5
3
7
3
5
3
3
5
7

za

1
4
4

zai

4
3

zan

3
3
4
3
3
3
3

zang

1
1
1
3
3

zao

1
1
4
3
4

ze

3
3
3
3
3
3
3
3

zei

3

zen

3

zeng

3
3

zha

3
3
4
4
3
4
3

zhai

3
1

zhan

3
4
3
3
3
3
1
3
1
4
3
3
5
3

zhang

3
3
3
3
3

zhao

1
3
3
4

zhe

9,1
1
3
3
3
3
3

zhen

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

zheng

7
7
7
9,1
2
7
1
7
5
1
3
3
7
3
3
3

zhi

3
3
1
2
3
3
1
3
3
4
4
1
3
2
3
4
3
3
3
3
3
5
3
5
5
3

zhong

1
1
3
1
1
1
4

zhou

3
3
4
1
3
3
5
7
3

zhu

4
3
9,8
3
1
3
1
3
3
3
4
1
3
7
5
7
5
4
3
3

zhua

3

zhuan

3
2
3
3
3
3
3

zhuang

1
1
1
1
1
4
1

zhui

3
3
3
3
3
3

zhun

1
3

zhuo

1
3
3
7

zi

3
8
3
3
7
3
3
7
3
4
3
3
4
鶿
4

zong

1
3
4
3
5
4

zou

3
3
3
3
3
3

zu

3
3
3

zuan

1
3
3

zui

7

zun

3

Background Information

There are two character sets in use in modern Chinese. Traditional Chinese is currently used in Taiwan and Hong Kong, while simplified Chinese is used in Mainland China and Singapore.

Simplified characters are derived from traditional characters. While there are offical rules for the simplification process, there is no official conversion list for all Chinese characters.

As a result, a lot of the conversion tools available on the internet is erroneous, especially for characters which are not frequently used.

Jump to Pinyin:

a ai an ang ao ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu ca cai can cang cao ce cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cuan cui cun cuo da dai dan dang dao de dei deng di dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo e ei en eng er fa fan fang fei fen feng fo fou ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun ka kai kan kang kao ke kei ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu long lou lu luan lun luo lüe ma mai man mang mao mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu na nai nan nang nao ne nei nen neng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nou nu nuan nuo nüe o ou pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun ran rang rao re ren reng ri rong rou ru rua ruan rui run ruo sa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shei shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo si song sou su suan sui sun suo ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo wa wai wan wang wei wen weng wo wu xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun ya yan yang yao ye yi yin ying yong you yu yuan yue yun za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zong zou zu zuan zui zun zuo